خاورمیانه، جنگ، صلح و محیط زیست | فراتاب
کد خبر: 4014
تاریخ انتشار: 15 شهریور 1395 - 14:54
دکتر سحر صنیعی

فراتاب گروه بین الملل: مسئله محیط زیست و صلح در منطقه از جمله مسائلی است که  توجه جهانیان را به خود معطوف داشته است. یکی از عوامل موثر در این مورد، وجود آلودگی ها و بافت های فرسوده و متروک، اثرات زیانبار استفاده از سلاح های جنگی در منطقه است که هم مفهوم صلح و هم جریان زیست محیطی را تحت شعاع قرار داده است. وجود چنین عواملی در منطقه، کشورها را از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی و امنیتی تحت تاثیر قرار می دهد. برای حل این معضلات باید سیاستگذاری های عمومی صورت گرفته تا بهسازی و نوسازی در منطقه حاصل شود. توسعه و گسترش نهادهایی که بتواند پیشگیری در زمینه بهبود شرایط زیست محیطی را به همراه داشته باشد می تواند کمک شایانی را به انسان ها و محیط پیرامونشان کند.

این نهاد یا بنیاد نه تنها باید به مسائل زیست محیطی بلکه صلح را مورد توجه و واکاوی قرار دهد و فرایندی را پیگیری نماید که توان حل چنین معضلاتی را بر عهده بگیرد. تنها با نقد محض و کلی نمی توان این مسئله درمان و اصلاح نمود.

به عقیده من دانشی که مرتبط با علوم انسانی است به نوعی توانایی آن را دارد زیست جهان اجتماعی را تحلیل و به آن تسلط یابد. که هم از منظر روش شناسی و هم معرفت شناسی علوم انسانی کارایی لازم در فهم متقابل کنش اجتماعی را دارا است که این کنش هم در مسئله محیط زیست و صلح قابل کاوش و بررسی است. در اینجا انگیزه ها، اهداف و اعتقادات مشترک که بین شرایط محیط زیستی و صلح ایجاد می شود مورد تامل قرار گرفته تجربه بین الاذهانی بین انسانها تحقق می یابد. مبنایی رسیدن به ایده آل محیط زیست و صلح به نوعی رسیدن به عقلانیت و توافق متعالی بین انسانها برای بهبود وضعیت زندگیشان است به گونه ای که از طریق عقلانی و سیاستگذاری سامان می یابد.

همی چنین می بایست تاکید کرد مسائل زیست محیطی اهداف و مسیر مشخصی را طی نمی کند و برای آن برنامه مدون و کارآمدی مشخص نشده است. مهمترین عاملی که باید در مسئله محیط زیست به آن اشاره کرد وجو کلان شهرها و آلاینده هایی که تولید می کنند، است همین موضوع سبب شده که شرایط نامطلوبی برای افراد جامعه حاصل شود و در دومین مرحله وجود سلاح های شیمیایی، اتمی و ... است که استفاده از آن می تواند به کشتار نسلها و فضای زیست محیطی منجر شود که ملت ها و جوامع بین المللی نسب به طرف کردن آن باید راه کارهای لازم را اتخاذ نمایند. در پایان باید متذکر شد با برنامه های احیای محیط زیست و همکاری جوامع بین المللی می توان وضعیت بهتری را برای کره زمین رقم زد.

نظرات
آخرین اخبار