پازل | فراتاب
کد خبر: 3926
تاریخ انتشار: 13 شهریور 1395 - 17:32
شعر کوتاه
نوشته حسن آذری

 فراتاب - گروه ادبی: 

به کودکانتان پازل بیاموزید

بیاموزید از هم جدا شده ها را

پیدا کرده ، کنارِ هم بچینند

اینگونه که کار جهان پیش می رود

آنها باید بتوانند تشخیص دهند

سرها و پاها و

دستهای جدا

متعلق به کدام پیکر افتاده در خیابانند

پس از هر انفجار

 

نظرات
آخرین اخبار