10 پیامد کودتای نافرجام ترکیه | فراتاب
کد خبر: 2939
تاریخ انتشار: 27 تیر 1395 - 01:22
امید شکری کله سر

فراتاب – گروه بین الملل: کودتای نافرجامی که با همکاری تعدادی از افسران ارشد ارتش و ژاندارمری ترکیه با هدف ساقط کردن دولت رجب طیب اردوغان شروع شده بود با شکست کودتاگران پایان یافت فراخوانی مردم توسط اردوغان در کنار نقش رسانه های دیداری و شنیداری و در ضمن مساجد  نقش مهمی در کنترل و شکست این کودتا ایفا کرد دولت کودتاگران را به فتح الله گولن رهبر جنبش هیزمت ترکیه نسبت می دهد. فتح الله گولن در تبعید خودخواسته در آمریکا در حال زندگی است 2 سال قبل در جریان بازداشت 4 وزیر حکومت عدالت و توسعه به اتهام فساد مالی اردوغان به بهانه رخنه افراد وابسته به جنبش گولن اقدام به تصفیه حساب با پلیس و دستگاه قضایی کرد محل خدمت بسیاری از افسران پلیس که متهم به همکاری از گولن بودند تغییر کرد تعدادی نیز بازداشت و زودتر از موعد مقرر بازنشست شدند طی دیروز و امروز نیز بیش از 2000 نفر از افسران و درجه داران ارتش به بهانه شرکت در کودتا بازداشت شدند همانگونه که اردوغان در فرودگاه آتاتورک به صراحت اعلام کرد کودتاگران بهای این عملیات را به سختی پرداخت خواهند کرد و در همین چارچوب بازجویی از افسران درجه پایین شروع شده  و تا سطح سران ارتش هم پیش خواهد رفت.

احزاب مخالف از همان دقایق اولیه از کودتاگران اعلام برائت کردند و دموکراسی را تنها را حل مشکلات موجود ترکیه عنوان کردند عدم حمایت بدنه کل ارتش از کودتاگران و هم چنین وفاداری نیروهای امنیتی و بویژه پلیس در شکست کودتا نقش بسیار مهمی ایفا نمود بازداشت افسران ارتش ادامه خواهد یافت بسیاری از افسران بصورت اجباری بازنشست خواهند شد همه ساله و در هفته اول آگوست جلسه شواری فرماندهی ارتش و ستاد نیروهای مسلح با هدف ارتقا – تغییر درجه و بازنشست کردن افسران و فرماندهان ارشد ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه برگزار می شود امسال این کودتا باعث خواهد شد تغییرات اساسی در بدنه نیروهای مسلح و بویژه ارتش رخ دهد.

 

اما رسانه ها امتحان بزرگی را پس دادند تقریبا هیج رسانه مستقلی با کودتاگران همراهی ننمود و همه مردم برای مبارزه با کودتاگران به میادین فراخواندند.

اما در پایان این نوشتار پس لرزه های کودتا را می توان در چندن نکته مورد اشاره قرار داد:

  1. فضا برای احزاب مخالف تنگ تر خواهد شد.
  2. در صورت برگزای رفرندام برای تغییر قانون اساسی و همچنین تغییر نظام پارلمانی به ریاستی به احتمال بسیار زیاد با رای مثبت مردم ترکیه مواجه خواهد شد.
  3. در انتخابات آتی و با توجه به عدم وجود حزب مخالف قوی احتمال پیروزی حزب عدالت و توسعه افزایش خواهد یافت.
  4. بدنه ارتش دچار تغییرات اساسی خواهد شد و افسران وفادار به اردوغان در راس ارتش خواهند ماند.
  5. وجه ارتش که در اثر کودتا دچار خدشه شد به این زودی ها ترمیم نخواهد شد.
  6. کودتا ارتش را در وضعیت ضعف قرار داد و شاید گروه های ترویستی داخل و خارج از کشور بخواهند از جو کودتا به نفع خویش استفاده کنند در این امر وظیفه نیروهای امنیتی بیش از بیش سخت تر شد.
  7. اقتصاد ترکیه که به خاطر تنش در روابط با کشورهای همسایه و بویژه روسیه دچار مشکل شده بود باز با مشکل برخواهد خورد و صنعت توریسم از این حادثه زیان خواهد دید.
  8. حال که حزب عدالت و توسعه سعی در ترمیم روابط با کشورهای همسایه بویژه اسراییل و روسیه و در مراحل بعدی مصر و حتی سوریه را در نظر دارد اردوغان می تواند از فرصت کودتا برای وحدت بیشتر بین احزاب و آحاد ملت استفاده کرده فضای ملتهب سیاسی ترکیه را بهبود بخشد و در نتیجه اقتصاد ترکیه نیر فرصت خواهد داشت تا سرو سامان یابد.
  9. ارتش باید برای ترمیم وجهه خویش برنامه وسیعی تعیین کند.
  10. نکته پایانی پیروزی دموکراسی بر کودتا بود مردم ترکیه خاطرات بسیار بدی از کودتاهای قبلی داشتند و این خاطرات در ساماندهی مردم علیه کودتا نقش موثری ایفا نمود و باعث شکست کودتاگران شد.

امید شکری کله سر – دانشجوی دکترای روابط بین الملل دانشگاه یالوا ترکیه

نظرات
آخرین اخبار