دایرةالمعارف تاريخي كردها نوشته پروفسور مايكل گونتر | فراتاب
کد خبر: 2439
تاریخ انتشار: 1 تیر 1395 - 17:40
معرفي كتاب
این دانشنامه بيش از 400 مدخل دارد كه بيشترین آنها مربوط به عنوان های تاريخي و سياسي مي باشد. با اين وجود مولف تعدادي از مدخل هاي مهم فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي را لحاظ كرده است.

فراتاب‌ـ سرويس فرهنگي : دایرةالمعارف تاريخي كردها دانشنامه اي مربوط به فرهنگ و تاریخ كردها می باشد که  توسط مايكل گونتر به زبان انگلیسی تألیف شده است.

این دانشنامه بيش از 400 مدخل دارد كه بيشترین آنها مربوط به عنوان های تاريخي و سياسي مي باشد. با اين وجود مولف از به ميان آوردن مهمترين اسامي و رويدادها نيز غافل نبوده و تعدادي از مدخل هاي مهم فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي را لحاظ كرده است
مولف در بخشي از مقدمه كتاب در مورد نگارش آن می گوید: "در نگاشتن اين دانشنامه تاریخی، من همواره کوشیده ام تا جایی که امکان دارد فارغ از دواری های سیاسی به طرز بی طرفانه ای عمل کنم. بر اين مبنا من انتقادات آشكار و ضمني را متوجه دولتهايي كه كردها در آن زندگي كرده و حتي متوجه خود كردها نيز نموده ام. در غير اين صورت مبناي يك بررسي صحيح كه من با آنها در ارتباط بوده ام از دست مي رفت، البته بدون شك من در ارتباط با موضوعي قلم فرسايي نموده ام كه بسياري از حقايق آن ذاتا مورد اختلاف بوده يا داراي ابعاد عاطفي مي باشد. در جايگاه يك فرد غربي _ آمريكايي بيطرفي نسبي من بصورتي اميداوار كننده مزيتي است كه لغزشها چندي را در درك ناگريز من از اينكه يك كرد نيستم در بر مي گيرد."


ويراستار مجموعه، جان وارنوف در مقدمه ويراستار به اين نكته اشاره مي كند: "كه نوشتن در باب مردم همچون نوشتن در باب يك دولت آسان نيست از اينرو لازم به نظر مي رسد نخست نشان داده شود كه اين مردم در دوره هاي گذشته در كجا سكونت يافته اند، چه عاملي آنها را با همديگر نگاه داشته و چه عاملي آنها را تقسيم كرده است و چگونه آنها براي زنده ماندن در جامعه اي منسجم در جهاني متشكل از ملتهاي حاكم خود را به پيش برده اند. تنها پس از اين مي توان بر اين مردم، امكان و رخدادهاي متمايز كننده تاريخشان متمركز گشت يا چگونگي كنار آمدن آنها با مسائل اقتصادي، حفظ پيوندهاي ممتاز اجتماعي با يكديگر و در ارتباط با ديگران و نيز حفظ فرهنگ، زبان و آيينشان را مورد ارزيابي قرار داد. از اينرو در حاليكه نوشتن در مورد مردم با دشواريهاي خود روبروست; بايد به انجام نيز برسد. در واقع اين مهم در دانشنامه تاريخي كرد همراه با گاهشماري ديباچه و كتابشناسي آن به شيوه اي بسيار موفقيت آميز به انجام رسيده است."
گفتني است: گونتر تحصيلات خود را تا دوره ي دكتري در دانشگاه كلمبيا و كنت سپري نموده است از سال 1972 استاد علوم سياسي دانشگاه تكنولوژي تنسي و يكي از اعضاي هيات علمي آن دانشگاه مي باشد. پروفسور گونتر مولف كتابهاي دانشگاهي ممتازي در ارتباط با كردها می باشد که از جمله آثار وی می توان به: وضعيت نا مساعد كردها در عراق، معماي سياسي; كردها و آينده تركيه، كردهاي عراق،تراژدي و اميد، كردها در تركيه، يك معماي سياسي اشاره کرد.

 

نظرات
آخرین اخبار