تاثیر پلتفرم‌های دیجیتال بر شیوه تفکر افراد | فراتاب
کد خبر: 1765
تاریخ انتشار: 24 اردیبهشت 1395 - 14:50
گزارشی تحقیقاتی درباره:
استفاده از پلتفرم های دیجیتال همچون تبلت و لپتاپ برای مطالعه باعث تمایل و تمرکز بر جزئیات عینی می شود و توان تحلیل و تفکر انتزااعی را کاهش می دهد.

فراتاب‌ـ سرویس اندیشه: به گزارش سایت ساینس دیلی، بر اساس یافته پژوهشگران کالج دارتموث آمریکا، استفاده از رسانه های دیجیتال باعث کاهش استفاده از تفکر انتزاعی شده و باعث به کارگیری تفکر عینی در ادراک، تحلیل رفتار، وقایع و دیگر محرک های اطلاعاتی می شود.

این پژوهش بر اساس مقایسه نحوه پردازش اطلاعاتی یکسان بین گروهی که از رسانه دیجیتال استفاده کردند و گروهی که از رسانه های غیر دیجیتال (مثلا کاغذی) استفاده کردند انجام شد. سپس از شرکت کنندگان خواسته شد که به پرسش های انتزاعی و عینی پاسخ دهند. براساس نتایج بدست آمده کسانی که از رسانه های دیجیتال استفاده کرده بودند به پرسش های عینی بهتر پاسخ می دادند و کسانی که از رسانه های غیر دیجیتال استفاده کردند به پرسش های انتزاعی بهتر پاسخ دادند.
توضیح اینکه تفکر عینی به فاکت ها و واقعیت ها توجه داشته و تفکر انتزاعی به ورای فاکت ها توجه دارد. کسانی که دارای تفکر عینی هستند کمتر خارج از چارچوب ها می اندیشند و بیشتر تمایل دارند که موضوعات را تعمیم دهند. تفکر انتزاعی باعث فهم معانی چندگانه می شود در صورتی که تفکر عینی منجر به ظاهرگرایی می گردد.

منبع: آکادمی تفکر/ مترجم: حمید همتی

نظرات
آخرین اخبار