تقریرهای رقیب درباره مدرنیته ایرانی: اعتراض و وفاداری | فراتاب
کد خبر: 11773
تاریخ انتشار: 24 مرداد 1400 - 18:45
معرفی کتاب
معرفی کتاب اثر تازه دکتر مختار نوری

فراتاب: جامعه ایران در شرایطی قرن پانزدهم خورشیدی را آغاز می کند که همچنان مجادله پرشور میان سنت و مدرنیته را با خود به همراه دارد. علیرغم افزایش یافتن آگاهی شهروندان ایرانی از دنیای مدرن و دستاوردهای آن، ناگزیریم مجادله مذکور را از پشت عینک روشنفکری بنگریم،زیرا روشنفکران ایرانی بیش از هر صنفی نسبت به این مجادله واکنش نشان داده اند. بنابراین، اثر حاضر با زبان و نثری ساده و فارغ از پیچیدگی،ایده های اصلی برخی از مهمترین روشنفکران ایرانی در مواجهه با مدرنیته غربی و جدال آن با سنت به مثابه معضلی قدیمی را شرح داده است. در میان جهت های مختلفی که در این بحث می توان متصور شد، اثر حاضر بر دو جهت اصلی این حوزه یعنی "جهت و روایت اعتراضی" و "جهت و روایت وفادارانه" نسبت به مدرنیته و تجلیات آن در جامعه ایرانی تمرکز کرده است.

روشنفکرانی چون فردید، نصر و داوری اردکانی با رویکردی اعتراضی به نقد مدرنیته غربی پرداخته اند و روشنفکرانی چون شایگان، سروش و رجایی نیز ضمن اتخاذ رویکردی انتقادی نسبت به مدرنیته در زمره وفاداران به آن شناخته شده اند. روشنفکران معترض و حامیان اجتماعی آنها با نگاهی رادیکال به دنیای مدرن باعث تقویت حکومت و سیاست محافظه کار شده اند، در مقابل روشنفکران وفادار به مدرنیته و طرفداران آنها با داشتن رویکردی انتقادی سعی در گسترش دموکراسی و فرایندهای دموکراتیک به عنوان اموری حیاتی دارند. قابل ذکر است این بررسی از حیث تئوریک مبتنی بر آرای متفکران معاصری چون هایدگر،پوپر و تیلور است. به نظر می رسد دستگاه فکری چارلز تیلور فیلسوف کاتولیک و اجتماع گرای معاصر در قامت متفکری توامان دیندار و تجددخواه از این قابلیت برخوردار است که ما را از دوگانه هایدگری و پوپری و تعارضات پیشین در میدان روشنفکری ایرانی برهاند. باور نویسنده این است که صرفا در پرتو سامان دادن معقول به این مجادله و حرکت به سمت مدرن سازی ساختارهای موجود است که می توان به حل و فصل بحران های ایران امروز و پاسداشت کرامت انسان ایرانی امیدوار بود.

نام اثر: تقریرهای رقیب درباره مدرنیته ایرانی: اعتراض و وفاداری

نویسنده: مختار نوری

انتشارات: قصیده سرا

زمان انتشار: مردادماه ۱۴۰۰

برای تهیه کتاب با انتشارات تماس بگیرید: 02166972870

 

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار