پیام تسلیت جمعی از اساتید و پژوهشگران علوم سیاسی و روابط بین الملل کشور | فراتاب
کد خبر: 11390
تاریخ انتشار: 19 تیر 1399 - 10:50

پیام تسلیت جمعی از اساتید و پژوهشگران علوم سیاسی و روابط بین الملل کشور

جناب آقای دکتر اردشیر پشنگ
با سلام.
درگذشت پدر بزرگوارتان جناب آقای تیفور پشنگ موجب تاسف و اندوه شد.ضمن عرض تسلیت به جنابعالی و خاندان محترم ،برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی را مسئلت داریم.

د.احمد نقیب زاده، د.صادق زیبا کلام، د.عباس ولی، د.فرهاد عطایی، د.محمد سالار کسرایی، د.جهانگیر کرمی، د.قدیر نصری، د.قدرت احمدیان، د.ستار عزیزی، د.فریدون نوری، د.سیدجواد صالحی، د.مصطفی کرمی، د.کامران کرمی، د.مختار نوری، د.سلمان صادقی‌زاده، د.سید اسدالله اطهری، د.رحمان حریری، د.شهراد شهوند، د.جعفر حق پناه، د.طهمورث غلامی، د.هرمز جعفری، د.منصور براتی، د.سیدرضا حسینی، د.حبیب عشایری، د.عبدالرسول دیوسالار، د.رکسانا نیکنامی، د.مهدخت ذاکری، د.حمید حشمدار، د.حمید احمدی، د.کامران کرمی، د.امیررضا حجتی، د.بهروز نامداری، د.مختار هاشمی، د.مهشین سیاوشپور، د.احمد وخشیته، آزاده رفیعی، د.شهریار ربیعی، د.نیلوفر چینی‌چیان، د.یگانه مرادی، د.طیبه دومانلو، د.ولی‌کوزه‌گر کالجی، د.سیامک بهرامی، د.رحمت حاجی‌مینه، شبنم چادری، دلنیا گفتاری، د.آوینا راه‌حق، د.درسا بخشندگی، د.محمدرضا داوطلب، د.فرشاد پیسوره، د.سمیرا محتشم، د.فهیمه قربانی، د.سیدعلی منوری، د.افسانه خسروی، د.نفیسه قادری، د.حاصل داسه، حمید شرفی، د.رستم آقایی، د.ایوب منتی، د.سمیه مروتی، د.اباذر براری، د.فائزه قاسمی، د.معصومه خدایاری، د.مریم مطیعی، د.آنا سوفیان، نرگس چراغچی، د.زهره خان‌محمدی، د.عبدالله مهربان، د.حیدرعلی مسعودی، محمد بهرامی، احسان شاه‌حسینی و د.سمیه پسندیده.

نظرات
آخرین اخبار