برابری و تفاوت: آیا می‌توانیم با هم زندگی کنیم؟ | فراتاب
کد خبر: 11266
تاریخ انتشار: 9 اسفند 1398 - 20:30
اثر آلن تورن با ترجمه سلمان صادق‌ی‌زاده منتشر شد:

فراتاب - گروه کتاب: کتاب حاضر یکی از مهمترین آثار آلن تورن، جامعه‌شناس شهیر فرانسوی، است. تورن در این اثر، تحلیلی نوین از مناسبات اجتماعی ارائه و با نقد جامعه‌شناسی کلاسیک، چارچوبی جدید برای مطالعات اجتماعی پیشنهاد می‌کند.

تورن نشان می‌دهد موجودیتی که پیشتر با عنوان "جامعه" می‌شناختیم رو به زوال دارد و با بحران فزاینده در سازوکارهای جامعه‌پذیری دیگر نمی‌توان ارزش‌ها و هنجارهای جامعه-بنیاد را بازتولید کرد؛ در چنین شرایطی است که جهان شاهد توجه‌ای فزاینده به امر اخلاقی است. در واقع اخلاق ریسمان جدیدی است که افراد با چنگ زدن به آن تلاش می‌کنند نظمی نوین را جایگزین نظم رو به زوال پیشین کنند.

با شتاب گرفتن فرایند جهانی شدن، شاهد جدایی فزاینده جهان فرهنگ از جهان اقتصاد هستیم. جهان فرهنگ در کالبد جماعت‌گرایی تجسد می‌یابد و جهان اقتصاد در کالبد بازارهای جهانی. اولی به ایجاد جامعه بسته و توتالیتاریسم ختم می‌شود و دومی به جامعه توده‌ای و مصرف زده.

وضعیت یاد شده محصول فرایندی است که تورن بر آن نام "نامدرن‌سازی" می‌گذارد. تنها نیرویی که می‌تواند بر شکاف بازارها از جماعت ها غلبه کند و دوباره جهان ذهن را با جهان عین پیوند دهد، "سوژه شخصی" است. سوژه شخصی نیرویی است که هم به نبرد حکومت‌های جماعتی و توتالیتر می‌رود و هم در برابر وسوسه مصرف‌گرایی بازارها مقاومت می‌کند. سوژه شخصی کنشگری انسانی است که با ابراز وجود خود سطح تاریخمندی جوامع را افزایش می‌دهد.

در این اثر تورن مدرنیته را به سه دوره مدرنیته متقدم، مدرنیته میانی و مدرنیته متاخر تقسیم و ضمن نقد مدرنیته متقدم و میانی، بر قابلیت‌های دوره مدرنیته متاخر تاکید می‌کند و با رد ادعاهای پست مدرن، قدرت پنهان در مدرنیته را آشکار می‌سازد.

برابری و تفاوت دو اصل متضاد هستند اما همچنین رابطه‌ای مکمل دارند. هدف این اثر ارائه سنتزی پایدار میان این دو اصل اساسی است.

یکی از نکات برجسته این کتاب آن است که نویسنده بر نسخه فارسی اثر مقدمه‌ای جداگانه نگاشته و ترجمه کتاب خود به زبان فارسی را به فال نیک گرفته است.

مشخصات کتاب در یک نگاه:

  • نام اثر: برابری و تفاوت: آیا میتوانیم با هم زندگی کنیم؟
  • نویسنده: آلن تورن
  • مترجم: سلمان صادقی زاده
  • انتشارات: نشر ثالث
  • چاپ نخست: اسفند 98

 

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

 

نظرات
آخرین اخبار