سفر گروهی از اعضای «مرکز گفتمان صلح برای همه» به فرانسه | فراتاب