کردها چه درسی باید از تاریخ بگیرند؟ | فراتاب
کد خبر: 10825
تاریخ انتشار: 23 مهر 1398 - 15:53
دکتر سیامک بهرامی

فراتاب – گروه بین الملل: اگر امروز کردهای سوریه توسط امریکا رها می شوند و توسط ترکیه تحت نسل کشی قرار می گیرند فردا هم ممکن است همین فرایند تاریخی تاریک به نحوی دیگر توسط سوریه و روسها برای آنها تکرار شود. پس باید یاد بگیریم نه از خیانت اول مویه کنان چنگ بر صورت زنیم و نه از همراهی اخیر سوریه و روسیه هلهله کنان بر طبل پیروزی بکوبیم. هیچ چیز برای کردها و فرایندهای مکرر سرکوب و نسل کشی آنها تمام نشده است. کردها باید یاد بگیرند فقط و فقط بر خود تکیه کنند. هیچ دوستی را همیشگی ندانند و هیچ دشمنی را ذاتی نپندارند. این مرزهای چنان سیالند که هر آن قابلیت جابه جایی دارند و این منطق مستمر و مکرر نظم آنارشیک نظام بین الملل است. اما چگونه باید بر روی پاهای خود ایستاد و دستها را چونان سپر بر سر آسمان خود ستون کرد؟ چاره کار فقط در موازنه سازی است. چاره کرد تنها و تنها اتکا بر مفهوم عریان قدرت است. اما این موازنه چیست و چگونه است و این قدرت عریان چگونه به دست می آید؟

موازنه سازی در قالب 4 فرایند قابلیت تحقق دارد. موازنه در کلیت خویش به دو نوع داخلی و خارجی قابل تقسیم است. هر یک از این دو نوع موازنه به دو نوع نرم و سخت قابل تقسیم است. در موازنه داخلی هدف ارتقا قدرت نرم و سخت در درون جامعه است و  در موازنه خارجی باید قدرت نرم و سخت در حوزه نظام های ملی، منطقه ای و بین المللی افزایش و ارتقا یابد اما چگونه؟

در موازنه سخت داخلی کردها باید هر آنچه می توانند در گسترش بسترهای سیاسی, اقتصادی، نظامی و نیروی انسانی منسجم در درون اجتماع خویش اهتمامم ورزند. تا جایی که امکان دارد ائتلافهای سیاسی متعدد در درون جامعه و با سایر نیروها صورت گیرد. از گفتمان سنتی احزاب منشعب و متقاطع باید گذر کرد و به درک نوینی از اداره گری رسید. در موازنه نرم داخلی هم باید تا جایی که امکان دارند توانمند سازی نیروی انسانی کردی به لحاظ آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و هویتی در دستورکار قرار گیرد. تعامل فراگیر با دیگر جوامع همسایه و حرکت مستمر برای ابقای حقوق فرهنگی و معیشتی در دستورکار قرار گیرد. تاکید بر یک هویت فراگیر با المانهای مشترک و تلفیق و نزدیک سازی تفاسیر مختلف در این باب بسیار مثمر فایده است. کمک به رشد سیاسی و اجتماعی کردها در درون هر سیستمی و حمایت مطلوب و چند لایه باید یک هدف اساسی برای همه جریانها باشد.کردها باید بتوانند در درون تمام نظام های سیاسی بر دستور کارها تاثیر گذار باشند منافع محلی را به حاکمیتها منتقل نمایند و این زمانی میسر است که دو گانه های حاشیه ساز را کنار بگذارند.

در بعد موازنه سخت خارجی باید اماده هر نوع ائتلافی در هر زمانی و مکانی باشند آنها نه دوست دائم دارند و نه دشمن ثابت. حتی شاید روزی باید با ترکها برای حفظ منافع خویش ائتلاف کنند. دیپلماسی چند لایه و چند جانبه وقت شناس و هوشمند لازمه چنین امری است. در بعد موازنه نرم خارجی باید چنان به لحاظ فرهنگی و هویتی عمل کنند که هم از سوی افکار عمومی جهانی شناخته شوند و هم حقوقشان به رسمیت شناخته شود. تمسک به مفاهیم چپ و راست برای شناسایی این حقوق باید در دستور کار باشد. ملتها و دولتها به صورت همزمان مخاطب این شناسایی حقوقی و هویتی قرار گیرند.

در باب کُردهای سوریه چه باید کرد؟

چاره کار کُردهای سوریه هم دیپلماسی چندگانه است و هم مقاومت متمرکز. در بعد موازنه سخت داخلی نباید هیچ نیرویی سنگر را رها کند نباید هیچ خانه ای ترک گردد و نباید هیچ سرزمینی برای متجاوزان خالی گردد. باید با هر نیرویی برای دفع شر اولی متحد شد. جریانهای نظامی کردی در هر نقطه ای باید به کمک کردهای سوریه بشتابند. در بعد موازنه نرم داخلی نباید هیچ اعتراضی پایان یابد. خیابانها در هر نقطه ای از کردستان در اعتراض مدنی به تجاوز باید مملو از جمعیت گردند تا زمانی که متجاوز در لاکش فرو رود. اعتراضات باید سایر جوامع همسایه را همراه خود سازند و بر دولتهای خویش فشار موکد برای محکوم کردن تجاوز یا اقدام عملی بر علیه متجاوز را خواستار باشند. بیانیه ها نباید تمام شوند تا می‌توانیم باید در قالب هر حزب هر صنف و هر گروهی هر مخاطب موثری را آماج بیانیه های خود قرار دهیم. در موازنه سخت خارجی هیچ نوع ائتلافی را ناممکن ندانیم همه ائتلافها موقت‌اند و دوستان امروز می توانند دشمنان فردا باشند و برعکس. از هر ائتلاف ممکنی با تمام توان حمایت کنیم تا منافع کُردهای سوریه پایمال نگردد. در بعد موازنه نرم خارجی باید ملتها و دولتها را به صورت همزمان آماج اعتراضهای و خواستهای مکرر خود قرار دهیم. باید نوعی عمل کنیم که همه بدانند یک صدای واحد از همه مناطق کردنشین صادر می شود. سازمانها و نهادهای بین المللی رسانه ها و دولتها باید همبستگی اجتماعی در این موضوع و عمق فاجعه را درک کنند.

به نظر آنچه که ترکیه انجام داد در نهایت به نفع کردهای سوریه است همانگونه که آنچه که صدام انجام داد در نهایت به نفع کردهای باشور تمام شد. اما نوع عملکرد موازنه ای ما در این بستر بسیار اهمیت دارد.

 

نویسنده: دکتر سیامک بهرامی مدرس علوم سیاسی در دانشگاه آزاد اسلامی

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع استش

نظرات
منصور بهرامی
| |
2019-10-15 18:54:01
جناب دکتر تحلیلی جالب بود
آخرین اخبار