چرا با تله‌کابین طاق‌بستان بایست مخالفت کنیم؟! | فراتاب
کد خبر: 10257
تاریخ انتشار: 25 شهریور 1398 - 12:20
جمال کریمی
با اجرای طرح تله‌کابین در مجموعه ی طاق بستان شانس ثبت جهانی آن از بین میرود

 فراتاب - گروه کرمانشاه: ثبت آثار باستانی و پیشینەی تاریخی و فرهنگی هر ملتی در سازمان یونسکو و مورد توجە ویژەی آن قرار گرفتن آرزوی هر کشوری است، مبادرت بە این اقدام، نە تنها موجب رشد و ترقی دراز مدت در زمینەهای مختلف و همەجانبە خواهد شد بلکە منجر بە شناختە شدن در عرصەی بین الملی و جذب امتیازات ویژە از طرف این سازمان خواهد شد. یکی از مناطق توریستی و دارای آثار باستانی متعدد در استان کرمانشاه و منطقه طاق بستان واقع شده است. چندی است کە زمزمەی صدور مجوز احداث تله‌کابین از سوی نمایندگان کرمانشاە بە وزیر گردشگری و میراث فرهنگی شنیدە می شود امری کە موجب نگرانی برخی از فعالان زیست محیطی و علاقمندان بە ثبت این اثر در کنوانسیون بین المللی یونسکو شدە است. در همین راستا مصاحبەای با مهندس جمال کریمی فعال فرهنگی و زیست محیطی داشتیم او یکی از مخالفین طرح تله‌کابین طاق بستان است، با او که اینک دانشجوی دکترای گردشگری نیز هست از علل مخالفتش پرسیده ایم، متن کامل در ادامه خواهد آمد:

 

 

 فراتاب - شما در زمره بسیاری از افراد و علاقمندان ثبت جهانی طاق بستان در یونسکو هستید، لطفا در ابتدا بفرمایید که چنین رویدادی چه مزایا و پیامدهایی بدنبال خواهد داشت؟

کریمی: ثبت درفهرست اثار مورد حمایت سازمان یونسکو امتیازات فراوانی را در پی خواهد داشت، قرار گرفتن در فهرست مجموعەای کە بە اهمیت آثار ارزشمند فرهنگی و تاریخی واقف هستند و در زمینەی حفاظت دراز مدت از منظر جهانی در اولویت خواهند بود، اجرای شیوەهای نظارتی مناسب و آموزشهای فنی لازم از سوی سازمان یونسکو بە تیمهای بومی برای مدیریت بهتر مجموعە، آگاهی رسانی در سطح جهانی کە خود منجر بە افزایش جذب گردشگران و توریستهای خارجی و رونق اقتصاد منطقەای و بهبود معیشت عامەی مردم می شود، اعطای کمکهای بین المللی کشورهای عضو کنوانسیون کە شامل انجام مطالعات علمی و اعزام کارشناسان بین المللی و تحقیقات میدانی، اعطای تجهیزات برتر تکنولوژیکی و وامهای دراز مدت کم بهرە و همچنین کمکهای بلاعوعوض در مواردی استثنایی خواهد بود. همچنین در چنین روندی نگاە امنیتی تقلیل یافتە و دارای ثبات سیاسی خواهد شد و همین امر موجب جذب سرمایە گذاران و ایجاد زیر ساختهای توسعەی منطقەای می شود.

 

فراتاب - در این بین طرح های مختلفی برای منطقه طاق بستان در نظر گرفته شده است از جمله طرح تاسیس یک تله‌کابین، ولی شما و تنی چند از فعالان محیط زیست و علاقمندان به آثار تاریخی با احداث این تله‌کابین مخالف هستید، علت و دلیل مخالفت شما چیست؟

کریمی: برداشت ما این است که احداث تله‌کابین و متعاقب آن افزایش جمعیت کسانی که به کوه اطراف طاق بستان می روند مسائل مختلفی از جمله آلودگی ها و زباله های زیست محیطی را دامن خواهد زد و این مساله می تواند بجای کمک به طاق بستان برعکس، باعث عدم کسب استانداردهای لازم شده و به عنوان یک مانع باعث عدم ثبت جهانی طاق بستان شود.

 

فراتاب - بطور کلی چە کسانی موافق احداث تله‌کابین هستند و دلیل این امر چیست؟

کریمی: نمایندگان کرمانشاە در مجلس شورای اسلامی اصلی ترین حامیان این طرح هستند این در حالی است که طرح مذکور بررسی های علمی لازم را نداشته و اصرار این نمایندگان نیز به باور بنده عمدتا ناشی از جو انتخاباتی و در پیش بودن انتخابات مجلس در آخر امثال است. در همین چارچوب روز شنبه ۱۶ شهریور در نشستی که در مجموعه طاق بستان با حضور برخی از نمایندگان مجلس، دکتر سعید طلوعی شهردار کرمانشاە و معاونت عمرانی و ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان و معاونت سازمان میراث فرهنگی کشور و تعدادی از اعضای شورای شهر و دیگر مسئولان ارشد استان برگزار شد، نمایندگان حاضر در جلسه فشار مضاعفی برای صدور مجوز تله کابین طاق بستان آوردند.

اما بایست تاکید کنم که با بازدیدی که طی روزهای اخیر از این منطقه داشتیم بنا بر تاکید کارشناسان چنین مجوزی بی شک شانس ثبت جهانی طاق بستان را از بین خواهد برد و این یعنی بازگشت بە عقب و برای استان کرمانشاه یک امتیاز کاملا منفی خواهد بود و فرصت بزرگی از دست خواهد رفت. متاسفانه در طرح مذکور نظر فعالان زیست محیطی و منابع طبیعی هم به هیچ وجه لحاظ نشده و تأکید میکنم که معاونت وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری کاملا با ایجاد این تله کابین مخالف است، اما اصرار نمایندگان بە قوت خود باقی است!

 

فراتاب - در این شرایط پیشنهاد شما برای مجریان این طرح پیشنهادی چیست؟ 
کریمی: جابە جایی مسیرهای مشخص شدە برای احداث تله‌کابین و انتقال این طرح بە یکی از شهرهای دیگر میتواند این تهدید را بە فرصت تبدیل کردە و موجب پیشرفت نقاط دیگر استان کە دارای پتانسیل های بهتری برای اجرای این طرح هستند شود. چنان کە می دانیم یکی از بارزترین آیتم های جهانی شدن این است کە بافتها و آثار قدیمی همچنان بکر و دست نخوردە به دور از هرگونە دستبرد جدید بودە و اصالت پیشین خود را حفظ کردە باشند، اما ایجاد تله‌کابین علاوە بر اینکە موجب تغییر در چهرەی زیبای این مکان می شود و امکان ثبت آن را در فهرست میراث جهانی با تهدید روبە رو می کند. شایان ذکر است در کوە طاق بستان و دشت کاهو آثار پیش تاریخی وجود دارد کە دسترسی آسان جمعیت بە این اماکن راە را برای قاچاقچیان عتیقە و آثار نفیس باستانی کشف نشده در این منطقه هموارتر می کند و این امر باعث می شود میراث باستانی موجود که به نوعی میراث کل بشریت است با تهدیدات فزاینده ای روبرو شود.

 

گفت و گو از سحر قادری

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
فریدون جمشیدی
| |
2019-09-16 21:30:32
واقعیت این است که متاسفانه برخی از مسئولین و نمایندگان کرمانشاه معمولا سطح تصمیمات مدیریتی خود را بسیار پائین و واکنشی و تاکتیکی میگیرند البته این قضیه به اکثریت مدیران دلسوز و با سواد مدیریتی بالا در استان کرمانشاه تعمیم داده نمی شود اما تعداد اندکی هستند که افق نگاه کوتاه مدت و تاکتیکی دارند به جای افق دید بلند مدت و استراتژیک و فقط به دنبال حل موقت مشکلات در کوتاه مدت بوده و به مسائل دید احساسی؛ و سلیقه ای بر مبنای شرایط دارند و یا مثلا در شرایط انتخاباتی مجلس یا شورای شهر تصمیمات هیجانی و بدون تحلیل و نگاه میان مدت اتخاذ می کنند . در صورتی که انتظار می رود کسی که سکان مدیریت بخشی از ارکان شهر و یا استان را به دست میگیرد با افق دید میان مدت و دانش محور با همکاری کارشناسان و نخبگان دانشگاهی تصمیمات تحلیل شده و استراتژیکی اتخاذ نماید که علاوه بر جلو گیری از مشکلات بعدی و کاهش دوباره کاری یا موازی کاری و کاهش هزینه های بی برنامه راهی جهت توسعه پایدار و درازمدت شهر و استان ایجاد نماید. من باب مثال امسال که سال انتخابات مجلس شورای اسلامی را در پیش داریم برخی نماینگان استان فشار مضاعفی را بر مسئولین استان و شهر کرمانشاه وارد کرده اند که طرح تله کابین بر روی کوه طاقبستان احداث شود تا شاید به این وسیله تبلیغاتی جهت کاندیداتوری خود در دست داشته باشند و این پروژه را در کارنامه خود ثبت کنند بدون اینکه بدانند کوه و مجموعه تاریخی طاق بستان علاوه بر شخصیت فرهنگی و تاریخی خود شناسنامه فرهنگی نه تنها شهر و مردم کرمانشاه و ایران بلکه شناسنامه فرهنگی و تاریخی جامعه بشری و جهانی محسوب می شود و علاوه بر اینکه نباید هر نوع تصمیم هیجانی و بدون مطالعه درباره آن اتخاذ کرد بلکه به عنوان یک گنجینه فرهنگی ثبت جهانی شده تا هم قدرت و قدمت تاریخی و فرهنگی استان و کشور به جهانیان شناسانده شود و هم از مزایای بی شمار ثبت این مجموعه در یونسکو استفاده شود.که کمترین مزیت آن سیل گردشگران بین المللی ست که جهت بازدی مجموعه به استان سرازیر میشود و باعث رونق اقتصادی و خدمات و کسب و کار در کرمانشاه میشود. اما متاسفانه با تصمیم و اسرار نمایندگان منتخب استان علاوه بر تخریب محیط طبیعی طاقبستان و تجمیع زباله های فراوان باعث جلوگیری از ثبت جهانی این اثر بی نظیر نا خواسته خنجریست که به دست خود نمایندگان و مسئولین استان بر پیکر فرهنگ و اقتصاد مردم کرمانشاه فرود می آید. لذا از مدیران آینده نگر و باسواد استان و مردم آگاه و دلسوز کرمانشاه انتظار می رود در مقابل چنین طرح نا روا و آسیب رسان به شخصیت فرهنگی و آینده اقتصادی کرمانشاه که فقط دست مایه تبلغات انتخاباتی عده ای کشته قاطعانه ایستاده گی کرده و بر انتقال این طرح به مکانی قیر فرهنگی تاکید نمایند.
آخرین اخبار