هاشم محمد احمد (کرمی) | اتاق خبر
پربازدید

هاشم محمد احمد (کرمی)

هاشم کرمی
استاد علوم سیاسی در دانشگاه گرمیان، کلار، کوردستان عراق
کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا
حوزه تخصصی: مطالعات کوردی، ژئوپولتیک، مطالعات صلح، تروریسم

اطلاعات تماس


ایمیل شخصی:
Hashem.karami1@gmail.com

ایمیل آکادمیک:
h.karami@garmian.edu.krd