فرشاد سلیمی | اتاق خبر
پربازدید

دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌کند:
مرثیه ای برای کولبران قربانی:
گروه تحریریه فراتاب بیست و یکمین نشست تلگرامی اش را برگزار می کند:
مشروح کامل شانزدهمین نشست تلگرامی فراتاب:
گزارش سخنرانی دکتر محمدعلی اکبری در نشست «نشانه‌شناسی تاریخ»
گزارش سخنرانی دکتر قباد منصوربخت در نشست «نشانه‌شناسی تاریخ»:
فرشاد سلیمی

عضو هیات تحریریه و دبیر سرویس فرهنگی فراتاب

کاندیدای دکترای تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی تهران

سردبیر فصلنامه علمی تخصصی کارنامه تاریخ

 

 

اطلاعات تماس

پست الکترونیک: salimi.farshad@gmail.com

نام کاربری تلگرام: https://t.me/Farshad_Salimi