لیست بلاگ ها | فراتاب
روزنامه نگار آزاد، پژوهشگر مسائل خاورمیانه با تمرکز بر تحولات کُردها
کاندیدای دکترای تاریخ از دانشگاه بهشتی تهران
سردبیر فصلنامه کارنامه تاریخ
عضو هیات تحریریه فراتاب
رضا شرفی، نویسنده و عضو شورای نویسندگان فراتاب
ارشاد رشیدی رستمی، کاندیدای دکترای علوم سیاسی (گرایش مطالعات ایران) از دانشگاه علوم و تحقیقات، مدرس دانشگاه، عضو هیات تحریریه فراتاب
رضا ستاری، روزنامه نگار، کارشناس ارشد علوم سیاسی، عضو هیات تحریریه فراتاب
هاشم محمد احمد (کرمی)، استاد علوم سیاسی در دانشگاه گرمیان عراق، عضو هیات تحریریه فراتاب
جلال شفیعی، پژوهشگر ارشد مسائل خاورمیانه، مدرس علوم سیاسی، عضو شورای نویسندگان فراتاب
بهروز نامداری، کاندیدای دکترای روابط بین الملل، پژوهشگر ارشد مسائل انرژی، عضو هیات تحریریه فراتاب
دکتر اسماعیل محمودی، دارای دکترای تاریخ، پژوهشگر مسائل خاورمیانه، عضو شورای نویسندگان فراتاب
وفا ولی زاده، کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه، پژوهشگر و مترجم مسائل خاورمیانه عربی و عضو هیات تحریریه فراتاب
احسان شاه حسینی، کارشناس ارشد مطالعات اکو، پژوهشگر مسائل قفقاز، عضو هیات تحریریه فراتاب
سمیرا محتشم، دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی، پژوهشگر و مترجم در حوزه بین الملل، عضو هیات تحریریه فراتاب
لاله سنگتراش، دانشجوی دکترای علوم سیاسی، پژوهشگر مسائل بین المللی، عضو شورای نویسندگان فراتاب
بهنام دروئی، كارشناس ارشد مهندسي نرم افزار كامپيوتر، عضو هیات تحریریه فراتاب
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روابط‌ بین‌الملل
منتقد و تحلیلگر فیلم و سینما
عضو شورای نویسندگان فراتاب
منصور براتی، دبیر تحریریه فراتاب دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران، پژوهشگر جریان ها و جنبش های سلفی و تحلیلگر حوزه بین الملل و مترجم در حوزه اندیشه سیاسی و روابط بین الملل
پربازدید