لیست بلاگ ها | فراتاب
روزنامه نگار آزاد، پژوهشگر مسائل خاورمیانه با تمرکز بر تحولات کُردها
کاندیدای دکترای تاریخ از دانشگاه بهشتی تهران
سردبیر فصلنامه کارنامه تاریخ
عضو هیات تحریریه فراتاب
ارشاد رشیدی رستمی، کاندیدای دکترای علوم سیاسی (گرایش مطالعات ایران) از دانشگاه علوم و تحقیقات، مدرس دانشگاه، عضو هیات تحریریه فراتاب
رضا ستاری، روزنامه نگار، کارشناس ارشد علوم سیاسی، عضو هیات تحریریه فراتاب
احسان شاه حسینی، کارشناس ارشد مطالعات اکو، پژوهشگر مسائل قفقاز، عضو هیات تحریریه فراتاب
منصور براتی، دبیر تحریریه فراتاب دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران، پژوهشگر جریان ها و جنبش های سلفی و تحلیلگر حوزه بین الملل و مترجم در حوزه اندیشه سیاسی و روابط بین الملل
پربازدید